https://www.jeeves.nl/app/themes/jeeves-theme/dist/images/header-notification-image.png
Zorg jij ook graag voor anderen? Kom bij ons werken!
Jeeves logo
Jeeves logo

De 3 grootste obstakels voor een rookvrij ziekenhuis volgens de NVZ-rookscan

terreincoaches

Ondanks dat het aantal rookvrije ziekenhuizen en andere NVZ-leden in 2022 is gestegen tot 80 procent, is het lastig om roken binnen en buiten het ziekenhuis helemaal uit te bannen. Obstakels hiervoor zijn onder meer de handhaving en het rookvrij houden van het terrein, zo blijkt uit de jaarlijkse rookscan van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

In 2022 was 73 procent van de NVZ-leden rookvrij, in 2023 is dit gestegen naar 80 procent. De helft van de instellingen die nog niet rookvrij is, verwacht in 2024 rookvrij te zijn. “Een mooi resultaat, toch blijkt het lastig om de sigaret binnen en buiten de zorginstelling helemaal uit te bannen”, aldus de NVZ naar aanleiding van de jaarlijkse rookscan onder haar leden.

De drie grootste obstakels voor een rookvrij ziekenhuis

Om rookvrij te zijn, moet ook het buitenterrein rookvrij zijn. Er zijn geen rookplekken ingericht, zodat patiënten en medewerkers niet in de gelegenheid worden gesteld om te roken. De drie grootste obstakels die het NVZ noemt om 100 procent rookvrij te worden zijn:

  • Handhaving: hoe spreek je rokende mensen aan, en voorkom je agressie?
  • Rookvrij houden van het terrein, zonder dat de overlast van roken en peuken zich verplaatst naar de buren.
  • Wat te doen met patiënten of cliënten die langere tijd in een zorginstelling verblijven? Bijvoorbeeld op de afdeling psychiatrie, of patiënten in een terminale fase.

Helpen bij stoppen met roken

Om roken buiten de zorg te houden, zijn instellingen actief om patiënten en medewerkers te helpen bij het stoppen met roken. Zo heeft 46 procent een eigen stoppen-met-roken-poli, en 18 procent van de ondervraagden is betrokken bij lokale initiatieven, zoals samenwerking met gemeente en lokale rookvrij allianties.

Alle ziekenhuizen rookvrij in 2025

Ziekenhuizen hebben zich gecommitteerd aan de afspraak om in 2025 helemaal rookvrij te zijn. Met de jaarlijkse rookscan meet de NVZ de voortgang hiervan. In 2023 deden 91 instellingen mee aan de scan. Hiervan zijn 54 algemene ziekenhuizen, 6 revalidatie-instellingen en 13 categorale instellingen inmiddels rookvrij.

Jeeves zet al vele jaren professionele, servicegerichte gastvrouwen en gastheren (ook wel terreincoaches genoemd) in bij ziekenhuizen, onder meer om het rookvrijbeleid van ziekenhuizen te handhaven en het terrein schoon te houden. Heeft u interesse in deze dienstverlening van Jeeves?

Neem contact op Meer informatie

Lees ook:

Amsterdam UMC: Terreincoaches zijn de spil van ons rookvrijbeleid

VU handhaaft rookvrijbeleid met terreincoaches

Meer berichten

Verbeter de gastvrijheid van uw organisatie. Neem nu contact met ons op!
Contact