https://www.jeeves.nl/app/themes/jeeves-theme/dist/images/header-notification-image.png
Zorg jij ook graag voor anderen? Kom bij ons werken!
Jeeves logo
Jeeves logo

Gastvrij handhaven van 1,5 meter in het voortgezet onderwijs

handhaven 1,5 meter

Het voortgezet onderwijs heeft de uitdaging om vanaf 2 juni open te gaan op basis van de anderhalvemeter-regel. Een van de uitdagingen betreft het handhaven van deze afstand. Zowel bij aankomst en vertrek maar ook op piekmomenten in de school biedt de inzet van professionele gastvrouwen en gastheren – om vijf redenen – uitkomst.

De overheid verwacht van het voortgezet onderwijs dat leerlingen vanaf 2 juni zoveel mogelijk uren fysiek onderwijs krijgen. Scholen zijn volop bezig met maatregelen zodat iedereen anderhalve meter afstand houdt, maar dit levert de nodige hoofdbrekens op. Want zelfs als slechts een deel van de leerlingen aanwezig is, kan het bij aankomst en vertrek, op de gang, in lokalen en in pauzes voorkomen dat leerlingen te dicht bij elkaar komen.

Protocol voor de opstart van het voortgezet onderwijs

De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, erkent dat de anderhalvemeterschool veel van iedereen vraagt. “Het is een uitdaging om de school en het onderwijs zo in te richten dat anderhalve meter afstand gewaarborgd kan worden. En het is een uitdaging voor leerlingen en ouders om zich aan te passen aan deze bijzondere situatie.”

Samen met sociale partners heeft de VO-raad een protocol voor de opstart van het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Dit protocol bevat een aantal verplichtingen en verschillende adviezen zodat alle scholen op 2 juni verantwoord open kunnen. Het uitgangspunt is dat er tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden, en tussen personeelsleden onderling altijd anderhalve meter afstand is.

Maatregelen buiten en binnen

Dit geldt onder meer bij aankomst en vertrek. Zo moeten er onder andere vaste looproutes komen naar fietsenstallingen en moeten leerlingen bij aankomst op het schoolplein direct naar binnen. Ook worden personeelsleden, of leerlingen van de bovenbouw, geacht om de leerlingenstroom bij de ingang te begeleiden en er op toe te zien dat de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen. Er geldt een tijdelijk verbod voor leerlingen om tijdens pauzes van het schoolterrein af te gaan en ook roken op het schoolplein is en blijft niet toegestaan.

Binnen de school moeten ook vaste looproutes worden aangegeven. Indien mogelijk gaat iedereen door een ingang naar binnen en door een andere uitgang naar buiten. Van scholen wordt verwacht dat ze toezicht en begeleiding organiseren op de gang, tijdens de pauzes en lunchmomenten.

5 redenen voor de professionele inzet van gastvrouwen of gastheren

Jeeves is van mening dat de inzet van professionele gastvrouwen of gastheren middelbare scholen helpt om de 1,5 meterregel te handhaven. Met gastvrijheid en dienstbaarheid als kernwaarden mag Jeeves dit al in vele sectoren in praktijk brengen. Zo zijn bij een derde van de Nederlandse ziekenhuizen Jeeves-medewerkers actief, waaronder gastvrouwen en gastheren. Zij zorgen voor een warme ontvangst en begeleiding bij de entree. Ook spreken zij mensen op vriendelijke wijze aan op ongewenst gedrag, bijvoorbeeld in het kader van een rookvrij beleid, en leiden zij drukke patiëntstromen in goede banen.

De parallellen tussen de dienstverlening aan ziekenhuizen en behoeften van middelbare scholen in deze coronatijd is evident. We zetten vijf redenen voor de tijdelijke inzet van gastvrouwen en gastheren door middelbare scholen op een rij:

1. Capaciteit
Er is en komt heel veel op bordje van schoolbesturen, docenten, maar ook conciërges en receptionisten terecht. Voor toezicht en begeleiding is, zeker tijdens piekmomenten, extra capaciteit zeer wenselijk.

2. Professionaliteit
Toezicht op de cruciale naleving van de anderhalvemeter-regel moet je niet overlaten aan vrijwilligers. Het handhaven van strikte protocollen vergt professionaliteit. Jeeves-medewerkers hebben veel ervaring met handhaving in publieke ruimtes, onder meer in ziekenhuizen.

3. Gastvrijheid
Handhaving op de anderhalvemeter-regel is belangrijk, maar dient op een gastvrije manier te gebeuren. Net als in ziekenhuizen is een sociale, menselijke benadering ook op middelbare scholen van belang. Het ‘DNA’ van de Jeeves-medewerkers sluit hier naadloos op aan.

4. Kosten
De inzet van professionele gastvrouwen of gastheren is tijdelijk, waardoor de kosten overzichtelijk zijn en middelbare scholen op een efficiënte manier kunnen opschalen in handhaving. Inzet van beveiligers is niet alleen onnodig, maar ook duurder.

5. Continuïteit
Het ‘normale’ schoolleven keert voorlopig niet terug. Op korte termijn is iedereen zich wel bewust van alle maatregelen om anderhalve meter afstand te bewaren. Professionele handhavers zorgen evenwel dat de aandacht van leerlingen en andere betrokkenen niet verslapt en ook op langere termijn gewaarborgd blijft.

Heeft u interesse in de dienstverlening van Jeeves voor middelbare scholen?

Neem contact op

Lees ook:

Overal anderhalve meter afstand: 5 aandachtspunten voor ‘het nieuwe normaal’

Protocol opstart voortgezet onderwijs

Meer berichten

Verbeter de gastvrijheid van uw organisatie. Neem nu contact met ons op!
Contact