https://www.jeeves.nl/app/themes/jeeves-theme/dist/images/header-notification-image.png
Zorg jij ook graag voor anderen? Kom bij ons werken!
Jeeves logo
Jeeves logo

VWS: ziekenhuizen zelf verantwoordelijk voor coronabeleid en maatregelen

1,5 meter afstand

De overheid stelt geen eisen aan ziekenhuizen voor pandemische paraatheid of eventuele maatregelen bij een nieuwe golf coronabesmettingen, meldt het ministerie van VWS. Wel biedt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een kader en kunnen ziekenhuizen zich laten inspireren door ervaringen elders.

In april 2022 stemde de ministerraad in met een voorstel van minister Kuipers (VWS) om Nederland voor te bereiden op een toekomstige pandemie via de beleidsagenda pandemische paraatheid. De agenda richt zich op drie zaken, namelijk (1) versterkte publieke gezondheidszorg en infectiebestrijding; (2) zorg: goed voorbereid, flexibel en opschaalbaar en (3) versterkte leveringszekerheid en toegang tot medische producten. “In het kader van het beleidsprogramma draagt de overheid zorg voor de juiste (juridische) randvoorwaarden voor ziekenhuizen en investeert het daarin”, reageert een persvoorlichter bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). “Maar dit stelt geen eisen aan ziekenhuizen.”

Zelf protocollen opstellen

Met welke maatregelen kunnen ziekenhuizen rekening houden wanneer er een opnieuw een grote toename aan coronabesmettingen komt? Ook dat is moeilijk te beantwoorden, aldus de woordvoerder: “Het is op dit moment niet te zeggen of er een nieuwe COVID-golf komt. Daarom is het nog niet bekend welke mogelijke maatregelen er zouden gaan gelden.”

Daarnaast schrijft de overheid ziekenhuizen geen maatregelen voor. Zij kunnen zelf op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) maatregelen invoeren, benoemt de persvoorlichter. “Raden van bestuur in ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor het instellen, uitvoeren en handhaven van dit beleid. Zij dienen hier zelf protocollen over op te stellen.”

Bekijk de corona (patient)journey van Jeeves

Vervolgens hebben ziekenhuizen zelf de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de kwaliteit van de zorg op basis van de Wkkgz. “En daarmee ook voor het opstellen van protocollen en het nemen van maatregelen in het eigen ziekenhuis. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz bij individuele zorginstellingen”, aldus de woordvoerder.

‘Weet waar je de juiste mensen vandaan haalt’

Wat doen ziekenhuizen al aan pandemische paraatheid? “In vaste structuur blijft ons crisisteam nadenken over de pandemie”, vertelde Annelies Putters, Hoofd ontvangst en vrijwilligers bij Spaarne Gasthuis, hier eerder over. “In het crisisteam zit onder meer een crisismanager en -adviseur en de managers van de diverse disciplines in het ziekenhuis.”

Dit crisisteam werkt met scenariokaarten die zij ieder jaar updaten. “In het geval van de coronapandemie pakken we de scenariokaart infectieziekte erbij”, aldus Putters. “Uiteraard ontwikkelen wij dit scenario door, maar het helpt dat we vooraf al hebben nagedacht.”

Ook het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) heeft een plan klaarliggen, aldus Hennie Buitenhuis, coördinator vrijwilligers bij het Erasmus MC. ‘Weten waar je de juiste mensen vandaan kunt halen’ is een ander belangrijk onderdeel van hun pandemische paraatheid. Tijdens de pandemie huurde het ziekenhuis Jeeves in om onder meer de triage bij bezoekers af te nemen. Het aantal medewerkers werd op- en afgeschaald naar behoefte. “Het gaat om veel medewerkers en daarom is gegarandeerde inzet belangrijk”, lichtte Buitenhuis daarover toe. “Door dit uit te besteden kunnen we erop vertrouwen dat de taken worden gedaan.”

Flexibele diensten inhuren: triage

Doordat Jeeves ondersteunende taken uit handen neemt, kunnen ziekenhuizen zich concentreren op medische processen en wordt de druk op de organisatie en haar medewerkers verlicht. Dit gebeurt met name op locaties als het voorplein, de centrale hal, in wachtruimtes, op poliklinische afdelingen en andere publieke locaties binnen en buiten ziekenhuizen.

Ontdek onze gastvrije dienstverlening voor ziekenhuizen

Het Flevoziekenhuis betrok bijvoorbeeld de medewerkers van Jeeves bij de ingang Dialyse. Zij bepaalden of patiënten de ruimte konden betreden, verwelkomden hen, voerden mogelijk enkele administratieve handelingen uit en communiceerden de vervolgroute aan de patiënten.

Een ander voorbeeld is het Amphia in Breda. Deze bevroeg bezoekers in de parkeergarage op verkoudheidsklachten en dergelijke. Wie door de coronacheck kwam, kreeg een groene kaart en mocht zich vrij bewegen in het ziekenhuis. De mensen met een oranje kaart konden zich melden bij de receptie en werden vanaf daar verder geholpen. Zo voorkwam het ziekenhuis een rij bij de voordeur en bouwden gasten minder spanning op.

Gastvrije communicatie is nodig

“De voorbeelden laten de spanning zien waar ziekenhuizen mee zaten en nog steeds zitten”, aldus Ilona van Zuidam, ambassadeur Patient Journeys bij Jeeves. “Enerzijds denken ziekenhuizen na welk beleid te voeren en anderzijds hoe zij deze maatregelen gastvrij kunnen vormgeven.”

Gastvrij zijn draait in tijden van crises om een combinatie tussen een persoonlijke benadering en duidelijkheid, vervolgt Van Zuidam. “De gast wil weten welk beleid een ziekenhuis hanteert, om te weten wat hij of zij kan verwachten. Een fysieke proactieve benadering – bijvoorbeeld door een gastheer of gastvrouw op het voorplein van het ziekenhuis – creëert vervolgens psychische veiligheid. De gast voelt zich dan op het gemak gesteld.”

Vanuit onze ruime ervaring als gastvrije dienstverlener bij onder meer ziekenhuizen, ondersteunt Jeeves organisaties bij de ontvangst en begeleiding van mensen. Zeker in bijzondere situaties als tijdens een pandemie ervaren onze opdrachtgevers dat als cruciaal voor de ervaren veiligheid en gastvrijheid. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op

Lees ook:
Pandemische paraatheid: dit weten we nu (en tips voor ziekenhuizen)

Pandemische paraatheid in het ziekenhuis: ‘Weet waar je de juiste mensen vandaan haalt’

Meer berichten

Verbeter de gastvrijheid van uw organisatie. Neem nu contact met ons op!
Contact